NAČIN MINIMALNOG ZASJENJIVANJA

Unutarnje sjenilo sa skrivenom kazetom pruža najvišu razinu minimalizma koji se može postići unutarnjim roloima. Kada se rolo spusti, on ima sva ista svojstva kao i klasični rolo, ali kad je skupljen, potpuno se sakrije u kazetu ugrađenu u strop i potpuno nestane iz sobe. Na taj način stvara se dojam minimalizma, a pritiskom na tipku rolo se spušta sa stropa i štiti vas od sunca.